CSES - Puut
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevin sedän tilan ympärillä on aitaus, joka muodostuu n suorasta aidasta. Aidan kärkipisteet ovat järjestyksessä (x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n).

Uolevin setä on istuttanut tilalle puita niin, että jokaisessa kokonaislukupisteessä aitauksen sisällä kasvaa puu. Tehtäväsi on laskea, montako puuta tilalla kasvaa yhteensä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: aitojen määrä.

Sitten syötteessä on n riviä, joista jokaisella on kaksi kokonaislukua x_i ja y_i: kärkipisteen sijainti on (x_i,y_i). Aitaus on monikulmio, jonka sivut eivät leikkaa toisiaan.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: puiden yhteismäärä tilalla.

Rajat

  • 3 \le n \le 1000
  • kaikki koordinaatit ovat välillä -10^6 \ldots 10^6

Esimerkki

Syöte:

5
2 1
3 2
5 1
5 4
2 5

Tuloste:

5