CSES - Kopiot
 • Time limit: 1.00 s
 • Memory limit: 128 MB
Tehtäväsi on toteuttaa tietorakenne, joka pitää yllä listaa, jonka jokainen alkio on taulukko. Aluksi listassa on vain yksi taulukko.

Rakenteen tulee tarjota seuraavat operaatiot:
 1. muuta taulukon $x$ alkion $k$ arvoksi $u$
 2. laske taulukon $x$ välin $[a,b]$ lukujen summa
 3. tee kopio taulukosta $x$ ja lisää se listan loppuun
Taulukoissa on $n$ lukua, ja ne on indeksoitu $1,2,\ldots,n$. Listassa olevat taulukot on indeksoitu $1,2,\ldots$

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$, taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on $n$ lukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$, jotka kuvaavat taulukon alkusisällön.

Sitten syötteessä on luku $q$, kyselyjen määrä.

Lopuksi syötteessä on $q$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden kyselyn.

Jos kysely on tyyppiä 1, rivi on muotoa "1 $x$ $k$ $u$". Tämä tarkoittaa, että taulukon $x$ alkion $k$ arvoksi tulee $u$.

Jos kysely on tyyppiä 2, rivi on muotoa "2 $x$ $a$ $b$". Tämä tarkoittaa, että täytyy laskea välin $[a,b]$ summa taulukossa $x$.

Jos kysely on tyyppiä 3, rivi on muotoa "3 $x$". Tämä tarkoittaa, että taulukosta $x$ tehdään kopio listan loppuun.

Tuloste

Tulosta jokaisesta tyypin 2 kyselystä lukujen summa omalle rivilleen.

Rajat
 • $1 \le n \le 10^5$
 • $-10^6 \le t_i \le 10^6$
 • $1 \le q \le 10^5$
 • $1 \le k \le n$
 • $-10^6 \le u \le 10^6$
 • $1 \le a \le b \le n$
Esimerkki

Syöte:
5
2 3 1 2 5
6
3 1
2 1 1 5
2 2 1 5
1 2 2 5
2 1 1 5
2 2 1 5


Tuloste:
13
13
13
15