CSES - Summat
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Taulukossa on n lukua, jotka on indeksoitu 1,2,\ldots,n. Toteuta tietorakenne, joka tarjoaa seuraavat operaatiot:

  1. kasvata jokaista välillä [a,b] olevaa lukua x:llä
  2. muuta jokainen välillä [a,b] oleva luku x:ksi
  3. laske välin [a,b] lukujen summa

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n, taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on n lukua t_1,t_2,\ldots,t_n, jotka kuvaavat taulukon alkusisällön.

Sitten syötteessä on luku q, kyselyjen määrä.

Lopuksi syötteessä on q riviä, joista jokainen kuvaa yhden kyselyn.

Jos kysely on tyyppiä 1, rivi on muotoa "1 a b x". Tämä tarkoittaa, että välin [a,b] lukuja tulee kasvattaa x:llä.

Jos kysely on tyyppiä 2, rivi on muotoa "2 a b x". Tämä tarkoittaa, että välin [a,b] luvuiksi tulee muuttaa x.

Jos kysely on tyyppiä 3, rivi on muotoa "3 a b". Tämä tarkoittaa, että tulee laskea välin [a,b] lukujen summa.

Tuloste

Tulosta jokaisesta tyypin 3 kyselystä lukujen summa omalle rivilleen.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • -10^6 \le t_i \le 10^6
  • 1 \le q \le 10^5
  • 1 \le a \le b \le n
  • -10^6 \le x \le 10^6

Esimerkki

Syöte:

5
2 3 1 1 5
5
3 3 5
1 2 4 2
3 3 5
2 2 4 5
3 3 5

Tuloste:

7
11
15