CSES - Jättipizza
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevin suku aikoo tilata suuren pizzan yhdessä syötäväksi. Tilaukseen osallistuu kaikkiaan n sukulaista, ja pizzaan voi valita m erilaista täytettä. Pizzassa voi olla mikä tahansa määrä täytteitä.

Jokainen sukulainen toimittaa kaksi toivetta koskien tilattavan pizzan täytteitä. Toiveet ovat muotoa "täyte x on hyvää/pahaa". Tehtäväsi on valita pizzan täytteet niin, että jokaiselta sukulaiselta ainakin toinen toive toteutuu (hyvä täyte tulee pizzaan tai pahaa täytettä ei tule pizzaan).

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua n ja m: sukulaisten määrä ja täytteiden määrä. Täytteet on numeroitu 1,2,\ldots,m.

Sitten syötteessä on n riviä, joista jokainen kuvaa yhden sukulaisen toiveet. Rivi kuvaa kaksi toivetta muotoa "+ x" (täyte x on hyvää) tai "- x" (täyte x on pahaa).

Tuloste

Tulosta "10-4", jos pizzaan saa valittua täytteet, ja muuten "QAQ".

Jos vastaus on "10-4", tulosta lisäksi esimerkki täytteiden valinnasta. Ilmoita jokaisesta täytteestä, tuleeko se mukaan (+) vai jääkö se pois (-).

Rajat

  • 1 \le n,m \le 10^5
  • 1 \le x \le m

Esimerkki

Syöte:

3 5
+ 1 + 2
- 1 + 3
+ 4 - 2

Tuloste:

10-4
- + + + -