CSES - Riita
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevi ja Maija olivat kauan ystäviä, mutta sitten heille tuli riita. He haluavat muuttaa asumaan kahteen kaupunkiin niin, että kaupunkien etäisyys on mahdollisimman suuri.

Kaupunkeja on n, ja niiden välillä on joukko teitä niin, että jokaisen kahden kaupungin välillä on yksikäsitteinen reitti.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: kaupunkien määrä. Kaupungit on numeroitu 1,2,\ldots,n.

Sitten syötteessä on n-1 riviä, jotka kuvaavat tiet. Jokaisella rivillä on kolme kokonaislukua a, b ja c: kaupunkien a ja b välillä on tie, jonka pituus on c. Kaikki tiet ovat kaksisuuntaisia.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: pisin mahdollinen etäisyys kaupunkien välillä.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le a,b \le n
  • 1 \le c \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

5
1 2 3
2 3 5
2 4 2
1 5 7

Tuloste:

15