CSES - Riita
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Uolevi ja Maija olivat kauan ystäviä, mutta sitten heille tuli riita. He haluavat muuttaa asumaan kahteen kaupunkiin niin, että kaupunkien etäisyys on mahdollisimman suuri.

Kaupunkeja on $n$, ja niiden välillä on joukko teitä niin, että jokaisen kahden kaupungin välillä on yksikäsitteinen reitti.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: kaupunkien määrä. Kaupungit on numeroitu $1,2,\ldots,n$.

Sitten syötteessä on $n-1$ riviä, jotka kuvaavat tiet. Jokaisella rivillä on kolme kokonaislukua $a$, $b$ ja $c$: kaupunkien $a$ ja $b$ välillä on tie, jonka pituus on $c$. Kaikki tiet ovat kaksisuuntaisia.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: pisin mahdollinen etäisyys kaupunkien välillä.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le a,b \le n$
  • $1 \le c \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
5
1 2 3
2 3 5
2 4 2
1 5 7


Tuloste:
15