CSES - Perintö
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Kauan sitten Uolevin esi-isä osti tontin, jonka pinta-ala oli x. Tämän jälkeen suvun jäsenet perivät osia tontista ja jakoivat ne tasan lapsilleen. Tehtäväsi on laskea tontin pinta-ala jokaiselle suvun jäsenelle.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua x ja n: alkuperäisen tontin pinta-ala ja suvun jäsenten määrä. Suvun jäsenet on numeroitu 1,2,\ldots,n, ja esi-isän numero on 1.

Sitten syötteessä on n-1 lukua, jotka kertovat suvun jäsenten 2,3,\ldots,n vanhemmat.

Tuloste

Tulosta n kokonaislukua: suvun jäsenten 1,2,\ldots,n tonttien pinta-alat.

Jos tietty suvun jäsen omistaa tontin, jonka pinta-ala on p, ja hänellä on k lasta, jokainen lapsi saa tontin, jonka pinta-ala on \lfloor p/k \rfloor.

Rajat

  • 1 \le x \le 10^{18}
  • 1 \le n \le 10^5

Esimerkki

Syöte:

18 5
1 1 2 2

Tuloste:

18 9 9 4 4