CSES - Järjestys
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ lukua. Tavoitteesi on järjestää taulukon luvut pienimmästä suurimpaan.

Voit joka siirrolla valita kaksi vierekkäistä lukua ja vaihtaa ne keskenään. Montako siirtoa tarvitset vähintään taulukon järjestämiseksi?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: pienin siirtojen määrä.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
5
2 6 4 7 4


Tuloste:
3