CSES - Järjestys
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n lukua. Tavoitteesi on järjestää taulukon luvut pienimmästä suurimpaan.

Voit joka siirrolla valita kaksi vierekkäistä lukua ja vaihtaa ne keskenään. Montako siirtoa tarvitset vähintään taulukon järjestämiseksi?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: taulukon koko.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua x_1,x_2,\ldots,x_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: pienin siirtojen määrä.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le x_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

5
2 6 4 7 4

Tuloste:

3