Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Summat


Task | Statistics


CSES - SummatCSES - Summat

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Sinulla on taulukko, jossa on $n$ lukua. Taulukon sisältöön tulee muutoksia, ja tehtäväsi on ilmoittaa joka muutoksen jälkeen suurin yhtenäisen välin summa taulukossa.

Syöte

Syötteen ensimmäinen rivi sisältää kokonaisluvut $n$ ja $m$: taulukon koko ja muutosten määrä. Taulukon kohdat on numeroitu kokonaisluvuin $1,2,\ldots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Sitten syötteessä on $m$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden muutoksen. Rivillä on kaksi kokonaislukua $k$ ja $x$: kohtaan $k$ tulee luku $x$.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaisen muutoksen jälkeen suurin yhtenäisen välin summa taulukossa.

On sallittua, että väli on tyhjä, jolloin sen summa on 0.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
5 3
1 2 -3 5 -1
2 6
3 1
2 -2


Tuloste:
9
13
6