Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Tehtävät


Task | Statistics


CSES - TehtävätCSES - Tehtävät

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Sinun täytyy suorittaa $n$ tehtävää. Jokaiseen tehtävään liittyy kesto ja deadline. Voit suorittaa vain yhden tehtävän kerrallaan. Tehtävästä tuleva palkkio on $d-a$, missä $d$ on deadline ja $a$ on tehtävän valmistumisaika.

Mikä on suurin mahdollinen yhteispalkkio, jonka voit saada?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: tehtävien määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on $n$ riviä, jotka kuvaavat tehtävät. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $k_i$ ja $d_i$: tehtävän kesto ja deadline.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: suurin mahdollinen yhteispalkkio.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
3
6 10
8 15
5 12


Tuloste:
2