CSES - Tehtävät
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Sinun täytyy suorittaa $n$ tehtävää. Jokaiseen tehtävään liittyy kesto ja deadline. Voit suorittaa vain yhden tehtävän kerrallaan. Tehtävästä tuleva palkkio on $d-a$, missä $d$ on deadline ja $a$ on tehtävän valmistumisaika.

Mikä on suurin mahdollinen yhteispalkkio, jonka voit saada?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: tehtävien määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on $n$ riviä, jotka kuvaavat tehtävät. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $k_i$ ja $d_i$: tehtävän kesto ja deadline.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: suurin mahdollinen yhteispalkkio.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le k_i \le 10^6$
  • $1 \le d_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
3
6 10
8 15
5 12


Tuloste:
2