CSES - Työntekijät I
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Yrityksessä on $n$ työntekijää, joista muodostuu puumainen rakenne, jossa jokaisella työntekijällä on esimies yrityksen johtajaa lukuun ottamatta.

Tehtäväsi on käsitellä $q$ kyselyä muotoa: kuka on työntekijän $x$ esimies $k$ tasoa ylempänä?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: työntekijöiden määrä ja kyselyiden määrä. Työntekijät on numeroitu $1,2,\dots,n$ ja työntekijä $1$ on yrityksen johtaja.

Seuraavalla rivillä on $n-1$ kokonaislukua $e_2,\dots,e_n$: jokaiselle työntekijälle $2,3,\dots,n$ hänen esimiehensä.

Lopuksi syötteessä on $q$ riviä, jotka kuvaavat kyselyt. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $x$ ja $k$: kuka on työntekijän $x$ esimies $k$ tasoa ylempänä?

Tuloste

Tulosta vastaus jokaiseen kyselyyn. Jos kysyttyä esimiestä ei ole, tulosta $-1$.

Rajat
  • $1 \le n,q \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le e_i \le i-1$
  • $1 \le x \le n$
  • $1 \le k \le n$
Esimerkki

Syöte:
5 3
1 1 3 3
4 1
4 2
4 3


Tuloste:
3
1
-1