CSES - Poistot
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulla on lista, jossa on $n$ kokonaislukua. Tehtäväsi on poistaa luvut listalta tietyssä järjestyksessä ja ilmoittaa poistetut luvut.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: listan koko. Listan alkiot on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\dots,x_n$: listan sisältö.

Viimeisellä rivillä on $n$ kokonaislukua $p_1,p_2,\dots,p_n$: poistettavien alkioiden kohdat.

Tuloste

Tulosta jokainen poistettava alkio siinä järjestyksessä, kun ne poistetaan.

Rajat
  • $1 \le n \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
  • $1 \le p_i \le n-i+1$
Esimerkki

Syöte:
5
2 6 1 4 2
3 1 3 1 1


Tuloste:
1 2 2 6 4

Selitys: Listan sisällöt ovat $[2,6,1,4,2]$, $[2,6,4,2]$, $[6,4,2]$, $[6,4]$, $[4]$ ja $[]$.