CSES - Pellecoin
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulla on tiedossa Pellecoin-virtuaalivaluutan arvo $n$ päivän ajalta.

Tehtäväsi on vastata $q$ kyselyyn muotoa: mikä oli suurin arvo päivien $a$ ja $b$ välillä?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $q$: päivien ja kyselyiden määrä. Päivät on numeroitu $1,2,\dots,n$.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\dots,x_n$: valuutan arvo kunakin päivänä.

Lopuksi on $q$ riviä, jotka kuvaavat kyselyt. Jokaisella rivillä on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$: alku- ja loppupäivä.

Tuloste

Tulosta jokaista kyselyä kohden yksi kokonaisluku: suurin valuutan arvo.

Rajat
  • $1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$
  • $1 \le x_i \le 10^9$
  • $1 \le a \le b \le n$
Esimerkki

Syöte:
5 3
2 3 1 3 4
1 2
2 4
3 3


Tuloste:
3
3
1