CSES - Viittaukset
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Tutkijan h-indeksi on suurin luku $x$, jolle pätee, että tutkijalla on $x$ julkaisua, joihin jokaiseen on viitattu ainakin $x$ kertaa.

Tehtäväsi on laskea tutkijan h-indeksi, kun tiedossa ovat hänen julkaisuidensa viittausmäärät.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: julkaisujen määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $c_1,c_2,\ldots,c_n$: kunkin julkaisun viittausten määrä.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: tutkijan h-indeksi.

Rajat
  • $1 \le n \le 5 \cdot 10^5$
  • $0 \le c_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
5
3 2 4 1 3


Tuloste:
3

Selitys: Tutkijalla on 3 julkaisua, joihin on vähintään 3 viittausta, mutta hänellä ei ole 4 julkaisua, joihin on vähintään 4 viittausta.