CSES - Anagrammit
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Kaksi sanaa ovat anagrammeja, jos ne voi muuttaa toisikseen vaihtamalla kirjainten järjestystä. Esimerkiksi sanat IINES ja SIENI ovat anagrammeja.

Sinulle annetaan lista sanoja ja tehtäväsi on jakaa ne ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä kaikki sanat ovat anagrammeja. Mikä on pienin mahdollinen määrä ryhmiä?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: sanojen määrä.

Sitten syötteessä on $n$ riviä, joista jokainen kuvaa yhden sanan. Sana muodostuu kirjaimista A–Z ja siinä on enintään 10 kirjainta.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: pienin mahdollinen ryhmien määrä.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
Esimerkki

Syöte:
6
ABC
IINES
BAC
SIENI
CAB
CBA


Tuloste:
2

Selitys: Yhdessä ryhmässä ovat ABC, BAC, CAB ja CBA, ja toisessa ryhmässä ovat IINES ja SIENI.