CSES - Neliösumma
  • Time limit: 4.00 s
  • Memory limit: 512 MB

Tunnettu lukuteorian tulos on:

Mikä tahansa positiivinen kokonaisluku n voidaan esittää muodossa a^2+b^2+c^2+d^2, missä a, b, c ja d ovat kokonaislukuja.

Esimerkiksi jos n=18, voidaan valita a=4, b=1, c=1 ja d=0, koska 4^2+1^2+1^2+0^2=18.

Sinulle on annettu n ja tehtäväsi on etsiä a, b, c ja d.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku n.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa kokonaisluvut a, b, c ja d.

Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa niistä.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^6

Esimerkki

Syöte:

18

Tuloste:

4 1 1 0