CSES - Neliösumma
  • Time limit: 4.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Tunnettu lukuteorian tulos on:

Mikä tahansa positiivinen kokonaisluku $n$ voidaan esittää muodossa $a^2+b^2+c^2+d^2$, missä $a$, $b$, $c$ ja $d$ ovat kokonaislukuja.

Esimerkiksi jos $n=18$, voidaan valita $a=4$, $b=1$, $c=1$ ja $d=0$, koska $4^2+1^2+1^2+0^2=18$.

Sinulle on annettu $n$ ja tehtäväsi on etsiä $a$, $b$, $c$ ja $d$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa kokonaisluvut $a$, $b$, $c$ ja $d$.

Jos ratkaisuja on useita, voit tulostaa minkä tahansa niistä.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^6$
Esimerkki

Syöte:
18

Tuloste:
4 1 1 0