CSES - Lukutoukka
  • Time limit: 2.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Uolevi on päättänyt lukea seuraavan $n$ päivän aikana $m$ kirjaa. Montako tapaa hänellä on valita, montako kirjaa hän lukee minäkin päivänä?

Uolevi pystyy lukemaan miten monta tahansa kirjaa yhdessä päivässä. Kirjojen lukemisjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa valintatapojen määrä modulo $10^9+7$.

Rajat
  • $1 \le n \le 1000$
  • $1 \le m \le 1000$
Esimerkki

Syöte:
3 2

Tuloste:
6

Selitys: Mahdolliset tavat ovat [2,0,0], [1,1,0], [1,0,1], [0,2,0], [0,1,1] sekä [0,0,2].