CSES - Vaikea tehtävä
  • Time limit: 2.00 s
  • Memory limit: 512 MB

Uolevin matematiikan opettaja antoi hänelle tehtävän. Kuitenkin tehtävä oli hyvin vaikea, eikä Uolevi osannut ratkaista sitä. Voisitko auttaa?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: laskujen määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on n riviä, joista jokaisella on kaksi kokonaislukua a ja b.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaisesta laskusta, paljonko on a^b. Vastaus voi olla suuri, joten tulosta se modulo 10^9+7.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le a, b \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

3
2 4
1 5
5 2

Tuloste:

16
1
25