CSES - Vaikea tehtävä
  • Time limit: 2.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Uolevin matematiikan opettaja antoi hänelle tehtävän. Kuitenkin tehtävä oli hyvin vaikea, eikä Uolevi osannut ratkaista sitä. Voisitko auttaa?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: laskujen määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on $n$ riviä, joista jokaisella on kaksi kokonaislukua $a$ ja $b$.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa jokaisesta laskusta, paljonko on $a^b$. Vastaus voi olla suuri, joten tulosta se modulo $10^9+7$.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le a, b \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
3
2 4
1 5
5 2


Tuloste:
16
1
25