CSES - Alijono
  • Time limit: 4.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevi ja Maija pelaavat seuraavanlaista peliä:

Ensin Uolevi valitsee merkkijonon, jossa on n merkkiä. Sitten Maija valitsee toisen merkkijonon, jossa on m merkkiä. Maijan merkkijonon tulee olla sellainen, että se ei esiinny alijonona Uolevin merkkijonossa. Molemmissa merkkijonoissa merkistö on A–Z.

Maijan pistemäärä pelistä on m, ja pelissä on tavoitteena saada mahdollisimman pieni pistemäärä. Tehtäväsi on selvittää pienin pistemäärä, jonka Maija voi saavuttaa.

Merkkijono Y on merkkijono X:n alijono, jos Y saadaan X:stä poistamalla merkkejä ja säilyttämällä jäljelle jäävien merkkien järjestys. Myös X on itsensä alijono. Esimerkiksi merkkijonon AYBABTU alijonoja ovat AAT, BABT sekä AYABU.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on Uolevin antama merkkijono, jossa on n merkkiä.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa pienin mahdollinen pistemäärä m, jonka Maija voi saavuttaa.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5

Esimerkki

Syöte:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tuloste:

2

Selitys: Esimerkiksi merkkijono AA ei ole Uolevin merkkijonon alijono.