CSES - Päiväkirja
  • Time limit: 4.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevilla on päiväkirja, jossa hän kertoo koodaamistaan algoritmeista. Eräänä päivänä Uolevi kuitenkin alkoi vihata erästä algoritmia ja haluaa poistaa kaikki maininnat siitä päiväkirjastaan.

Uolevi poistaa algoritmin mainintoja yksi kerrallaan ja poistaa joka kerta vasemmanpuoleisimman maininnan. Jos poiston jälkeen tekstiin syntyy uusia mainintoja, Uolevi poistaa nekin.

Tehtäväsi on selvittää Uolevin päiväkirjan sisältö, kun siitä on poistettu kaikki maininnat algoritmista.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on merkkijono, jossa on n merkkiä: Uolevin päiväkirjan sisältö. Syötteen toisella rivillä on merkkijono, jossa on m merkkiä: poistettavan algoritmin nimi. Molemmat merkkijonot muodostuvat merkeistä A–Z.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi merkkijono: päiväkirjan sisältö poistojen jälkeen.

Rajat

  • 1 \le m \le n \le 10^5

Esimerkki

Syöte:

ABABDIDIJKSTRAJKSTRAXX
DIJKSTRA

Tuloste:

ABABXX