CSES - Datatähti 2017 loppu - Mex-luku
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Taulukon mex-luku on pienin epänegatiivinen kokonaisluku, jota ei ole taulukossa. Esimerkiksi taulukon $[3,0,4,3,7,1]$ mex-luku on $2$.

Tehtäväsi on laskea $n$-alkioisen taulukon jokaisen $k$-kokoisen alitaulukon mex-luku.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on luvut $n$ ja $k$: taulukon koko ja alitaulukon koko.

Seuraavalla rivillä on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta $n-k+1$ lukua: jokaisen alitaulukon mex-luku. Käy läpi alitaulukot järjestyksessä vasemmalta oikealle.

Esimerkki

Syöte:
5 3
2 1 5 0 5


Tuloste:
0 2 1

Selitys: Alitaulukot ovat $[2,1,5]$, $[1,5,0]$ ja $[5,0,5]$.

Osatehtävä 1 (28 pistettä)
  • $1 \le k \le n \le 100$
  • $0 \le x_i \le 10^9$
Osatehtävä 2 (72 pistettä)
  • $1 \le k \le n \le 10^5$
  • $0 \le x_i \le 10^9$