CSES - Datatähti 2021 loppu - Järjestäminen
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB

Annettuna on lista, jossa on luvut 1,2,\dots,n jossain järjestyksessä.

Tehtäväsi on tutkia, voiko luvut järjestää pienimmästä suurimpaan toistamalla seuraavaa operaatiota mikä tahansa määrä kertoja: valitaan kaksi erillistä vierekkäisten lukujen paria ja vaihdetaan nämä parit keskenään.

Esimerkiksi lista [2,3,5,1,4] voidaan järjestää kahdella operaatiolla: [\underline{2,3},5,\underline{1,4}] \rightarrow [1,\underline{4,5},\underline{2,3}] \rightarrow [1,2,3,4,5].

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku t: testien määrä.

Jokaisen testin ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n ja toisella rivillä listan sisältö.

Tuloste

Tulosta jokaisesta testistä YES, jos listan voi järjestää, ja muuten NO.

Esimerkki

Syöte:

3
2
1 2
5
2 3 5 1 4
4
1 2 4 3

Tuloste:

YES
YES
NO

Osatehtävä 1 (36 pistettä)

  • 1 \le t \le 1000
  • 1 \le n \le 8

Osatehtävä 2 (64 pistettä)

  • 1 \le t \le 1000
  • 1 \le n \le 100