CSES - Datatähti 2020 alku - Merkkijonot
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Merkkijonot $A$ ja $B$ ovat harmoniset, jos ne ovat yhtä pitkät ja seuraavat ehdot pätevät kaikissa kohdissa:
  1. Jos $A$:n kahdessa kohdassa on sama merkki, niin myös $B$:n vastaavissa kohdissa on sama merkki.
  2. Jos $A$:n kahdessa kohdassa on eri merkki, niin myös $B$:n vastaavissa kohdissa on eri merkki.
Sinulle annetaan lista, jossa on $n$ merkkijonoa, ja tehtäväsi on laskea harmonisten merkkijonoparien määrä.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: merkkijonojen määrä.

Tämän jälkeen syötteessä on $n$ riviä, joista jokaisella on yksi merkkijono. Jokainen merkkijono muodostuu merkeistä A–Z ja siinä on enintään $50$ merkkiä.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: harmonisten merkkijonoparien määrä.

Esimerkki

Syöte:
6
AAB
ABKA
SSG
TSGT
ZZZZ
KEAK


Tuloste:
4

Selitys: Harmoniset parit ovat (AAB, SSG), (ABKA, TSGT), (ABKA, KEAK) ja (TSGT, KEAK).

Osatehtävä 1 (15 pistettä)
  • $1 \le n \le 20$
Osatehtävä 2 (31 pistettä)
  • $1 \le n \le 5000$
Osatehtävä 3 (54 pistettä)
  • $1 \le n \le 10^5$