Code Submission Evaluation System Login

Datatähti 2019 alku

Start:2018-10-01 00:00:00
End:2018-10-15 00:00:00
 

Tasks | Messages | Scoreboard | Statistics


CSES - Datatähti 2019 alku - Results
History
2018-10-14 23:42:1829
2018-10-14 23:28:0229
2018-10-14 23:25:2129
2018-10-14 23:24:180
2018-10-14 23:23:250
2018-10-14 23:22:480
2018-10-14 23:12:2329
2018-10-14 23:07:0929
2018-10-14 23:05:5629
2018-10-14 23:05:1129
2018-10-14 23:04:1729
2018-10-14 23:03:1729
2018-10-14 23:01:5829
2018-10-14 23:01:0929
2018-10-13 17:22:2829
2018-10-13 17:08:4129
2018-10-13 17:03:2729
2018-10-13 17:03:000
2018-10-13 16:57:4729
2018-10-13 16:53:0929
2018-10-12 23:52:0329
2018-10-12 23:48:3829
2018-10-12 23:47:3829
2018-10-12 23:40:3729
2018-10-12 23:39:4229
2018-10-12 23:23:5829
2018-10-12 23:23:320
2018-10-12 23:22:590
2018-10-12 23:21:4329
2018-10-12 23:20:530
2018-10-12 23:20:210
2018-10-12 23:19:2729
2018-10-12 23:13:4529
2018-10-12 22:57:4329
2018-10-12 22:53:3229
2018-10-12 22:52:2729
2018-10-12 22:52:010
2018-10-12 22:51:2329
2018-10-12 22:50:5129
2018-10-12 22:50:240
2018-10-12 22:49:3329
2018-10-12 22:46:3929
2018-10-12 22:46:100
2018-10-12 22:23:4929
2018-10-12 22:20:5829
2018-10-12 16:11:3829
2018-10-12 16:03:4329
2018-10-12 16:01:5429
2018-10-12 15:59:5129
2018-10-12 15:58:5029
2018-10-12 15:57:2629
2018-10-12 15:56:310
2018-10-12 15:37:3529
2018-10-12 14:41:250
2018-10-12 14:39:2529
2018-10-12 14:27:290
2018-10-12 14:25:220
2018-10-11 00:34:3929
2018-10-11 00:31:0429
Task:Leimasin
Sender:patamaski
Submission time:2018-10-14 23:42:18
Language:C++
Status:READY
Score:29

Feedback

groupverdictscore
#1ACCEPTED29
#2WRONG ANSWER0
#3WRONG ANSWER0

Test results

testverdicttime (s)group
#1ACCEPTED0.01 / 1.001details
#2ACCEPTED0.03 / 1.001details
#3ACCEPTED0.01 / 1.001details
#4ACCEPTED0.03 / 1.001details
#5ACCEPTED0.02 / 1.001details
#6ACCEPTED0.02 / 1.001details
#7ACCEPTED0.02 / 1.001details
#8ACCEPTED0.03 / 1.001details
#9ACCEPTED0.01 / 1.001details
#10ACCEPTED0.02 / 1.001details
#11ACCEPTED0.02 / 1.001details
#12ACCEPTED0.02 / 1.001details
#13ACCEPTED0.03 / 1.001details
#14ACCEPTED0.02 / 1.001details
#15ACCEPTED0.02 / 1.002details
#16WRONG ANSWER0.01 / 1.002details
#17WRONG ANSWER0.01 / 1.002details
#18ACCEPTED0.01 / 1.002details
#19ACCEPTED0.02 / 1.002details
#20ACCEPTED0.01 / 1.002details
#21WRONG ANSWER0.03 / 1.002details
#22ACCEPTED0.03 / 1.002details
#23ACCEPTED0.01 / 1.002details
#24ACCEPTED0.02 / 1.002details
#25ACCEPTED0.01 / 1.002details
#26ACCEPTED0.01 / 1.002details
#27ACCEPTED0.01 / 1.002details
#28ACCEPTED0.02 / 1.002details
#29ACCEPTED0.03 / 1.003details
#30WRONG ANSWER0.01 / 1.003details
#31WRONG ANSWER0.01 / 1.003details
#32ACCEPTED0.03 / 1.003details
#33ACCEPTED0.03 / 1.003details
#34ACCEPTED0.04 / 1.003details
#35WRONG ANSWER0.01 / 1.003details
#36WRONG ANSWER0.02 / 1.003details
#37ACCEPTED0.01 / 1.003details
#38ACCEPTED0.01 / 1.003details
#39ACCEPTED0.02 / 1.003details
#40ACCEPTED0.02 / 1.003details
#41ACCEPTED0.02 / 1.003details
#42ACCEPTED0.03 / 1.003details

Code

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

//merge, kopioitu netistä
void merge(int arr[], int l, int m, int r) 
{ 
  int i, j, k; 
  int n1 = m - l + 1; 
  int n2 = r - m; 
 
  /* create temp arrays */
  int L[n1], R[n2]; 
 
  /* Copy data to temp arrays L[] and R[] */
  for (i = 0; i < n1; i++) 
    L[i] = arr[l + i]; 
  for (j = 0; j < n2; j++) 
    R[j] = arr[m + 1+ j]; 
 
  /* Merge the temp arrays back into arr[l..r]*/
  i = 0; // Initial index of first subarray 
  j = 0; // Initial index of second subarray 
  k = l; // Initial index of merged subarray 
  while (i < n1 && j < n2) 
  { 
    if (L[i] <= R[j]) 
    { 
      arr[k] = L[i]; 
      i++; 
    } 
    else
    { 
      arr[k] = R[j]; 
      j++; 
    } 
    k++; 
  } 
 
  /* Copy the remaining elements of L[], if there 
    are any */
  while (i < n1) 
  { 
    arr[k] = L[i]; 
    i++; 
    k++; 
  } 
 
  /* Copy the remaining elements of R[], if there 
    are any */
  while (j < n2) 
  { 
    arr[k] = R[j]; 
    j++; 
    k++; 
  } 
} 
 
/* l is for left index and r is right index of the 
  sub-array of arr to be sorted */
void mergeSort(int arr[], int l, int r) 
{ 
  if (l < r) 
  { 
    // Same as (l+r)/2, but avoids overflow for 
    // large l and h 
    int m = l+(r-l)/2; 
 
    // Sort first and second halves 
    mergeSort(arr, l, m); 
    mergeSort(arr, m+1, r); 
 
    merge(arr, l, m, r); 
  } 
} 
 
/* UTILITY FUNCTIONS */
/* Function to print an array */
void printArray(int A[], int size) 
{ 
  int i; 
  for (i=0; i < size; i++) 
    printf("%d ", A[i]); 
  printf("\n"); 
} 
//...

// a=leimasimen kohta
// b=monesko leimasin
// c=leimasin
// d=jono
//int taakse(const int a, const int b, const string c, const string d){
//	return 0;
//}

int main(){

	bool mahdotonko = 0;
//	int mahdoton = -1;
//	int kohta = 0;

	string jonor,leimasinr;

	cin >> jonor >> leimasinr;

	int jononpit = jonor.length();
	int leimasinpit = leimasinr.length();

	char jono[jononpit];
	char leimasin[leimasinpit];

//	cout << jononpit << " " << leimasinpit << "\n";

	for (int i=0;i<jononpit;i++){
		jono[i] = jonor.at(i);
	}

	for (int i=0;i<leimasinpit;i++){
		leimasin[i] = leimasinr.at(i);
	}

//	cout << jono[0] << " " << leimasin[leimasinpit-1] << "\n";

//	int alkuyhteiset = 0;
//	bool testi = 0;

//	for (int i=0;testi == 0;i++){
//		if (jono[i] == leimasin[0]){
//			alkuyhteiset++;
//		}
//		else {
//			testi = 1;
//		}
//	}

//	cout << alkuyhteiset << " " << testi << "\n";

//	int alkutoistoleimasin = 1;
//	bool tarkistus = 0;

//	for (int i=0;tarkistus == 0;i++){
//		if (i < leimasinpit){
//			if (leimasin[i] == leimasin[i+1]){
//				alkutoistoleimasin++;
//			}
//			else{
//				tarkistus = 1;
//			}
//		}
//		else{
//			tarkistus = 1;
//		}
//	}

//	cout << alkutoistoleimasin << " " << tarkistus << "\n";

//	if (alkuyhteiset < alkutoistoleimasin){
//		cout << mahdoton << "\n";
//		mahdotonko = 1;
//	}
//	if (jonor.find(leimasinr) == string::npos){
//		cout << mahdoton << "\n";
//		mahdotonko = 1;
// Löytyikö leimasinta jonosta ollenkaan?
//	}

//	cout << jonor.find(leimasinr) << " \n";

//	kohta = alkuyhteiset - alkutoistoleimasin;

//	if (mahdotonko==0 && jono[alkuyhteiset] != leimasin[alkutoistoleimasin]){
//		cout << mahdoton << "\n";
//		mahdotonko = 1;
//	}

//	if (mahdotonko==0 && kohta > 0){
//		for (int i=0;i<kohta;i++){
//			cout << i+1 << " ";
//		}
//		cout << "\n";
//	}

//	cout << kohta << "\n";

//	int ekaleimasin = 0, vikaleimasin = 0;
	int leimasimet[jononpit+2];
	int leimasimia = 0; //montako löytyy
	int havaittu = -1;

	for (int i=0;i<jononpit+2;i++){
		leimasimet[i]=-4;
	}

	if (mahdotonko==0){
//		ekaleimasin = jonor.find(leimasinr);
//		vikaleimasin = jonor.rfind(leimasinr);
		for (int i = 1;leimasimet[i-1]!=-1; i++)
		{
			leimasimet[i] = jonor.find(leimasinr,havaittu+1);
			havaittu = leimasimet[i];
		}
		for (int i = 0; i < jononpit+2; i++)
		{
			if (leimasimet[i]>-1){
				leimasimia++;
			}
		}
	}

//	for (int i=0;i<jononpit;i++){
//		cout << leimasimet[i] << " ";
//	}
//	cout << leimasimia << " \n";
//	cout << ekaleimasin << " " << vikaleimasin << "\n";

//	int eka = ekaleimasin;
//	int edennee = jononpit + 5;

//	int paikat[leimasimia][jononpit]; //leimattavat kohdat

	bool koe = 1;
//	int merkit;
//	bool kohdat[leimasinpit];
	int tarkatkohdat[leimasinpit];
	int kohtia = 0;
//	int mikakohta = -1;
	int ktalteen = -3;
	int poistettu = 0;

	int montakotehty = 0;
	int paikat2[2*jononpit];
	int matka[2*jononpit];
	int talletus[2*jononpit];

//	for (int i=0;i<leimasimia;i++){
//		for (int j = 0; j < jononpit; j++)
//		{
//			paikat[i][j]=-5;
//		}
//	}
	for (int i = 0; i < 2 * jononpit; ++i)
	{
		paikat2[i] = -5;
		talletus[i] = 0;
		matka[i] = 0;
	}
	for (int i = 1; i < leimasimia + 1; ++i)
	{
		matka[i] = leimasimet[i+1]-leimasimet[i];
	}
	matka[0]=leimasimet[1]+leimasinpit;// 1
//	for (int i = 1; i < leimasimia+1; i++)
//	{
//		eka = leimasimet[i];
//		edennee = leimasimet[i];
// Etsii leimasimien alkuosia kohta kerrallaan
//		for (int j = leimasimet[i]; j > 0; j--)
//		{
// Etsii leimasimesta kaikki merkit jotka ovat samat kohdan edellisen merkin kanssa
//			for (int k = 0; k < leimasinpit; k++)
//			{
//				if (jono[leimasimet[i]-1] == leimasin[k]){
//					kohdat[k] = 0;
//					kohtia++;
//				}
//				else {
//					kohdat[k] = 1;
//				}
//			}
// Testaa sopiiko jokainen merkki jonoon jossakin kohdassa
//			for (int k = 0; k < leimasinpit; k++)
//			{
//				if (kohdat[k]==0){
//					for (int l = 0; l < k; l++)
//					{
// Jos jokin merkki erisuuri, siirrytään seuraavaan leimasimen kohtaan
//						if (leimasin[l] != jono[leimasimet[i]-l-1]){
//							koe = 0;
//							break;
//						}
//					}
// Jos koe == 1, niin kaikki merkit käy, jolloin ei tarvitse käydä muita leimasimen kohtia
//					if (koe == 1){
//						mikakohta = k;
//						break;
//					}
//				}
//			}
// Jos mikakohta ei muuttunut, ei löydy tapaa laittaa leimasinta
//			if (mikakohta < 0){
// Jos eka - kohta > 0, jää jokin kirjain leimaamatta
//				if (eka - kohta > 0){
//					cout << mahdoton << "\n";
//					mahdotonko = 1;
//				}
//			}
// paikat[monesko leimasin][???]
//			else {
//				paikat[i][mikakohta];
//			}
//			merkit = leimasinr.find()
//		}
//	}

// Etsi jonosta löytyvän leimasimen edestä leimasimen alkuosia
//	for (int i=0; (edennee !=0) && (eka - kohta > 0); i++ ){
// Testaa sopiiko jokainen merkki jonoon
//		for (int j=0; j < leimasinr.find(jono[eka-1]); j++){
//			if(jono[eka-1-j] != leimasin[leimasinr.find(jono[eka-1])-j]){
//				koe = 0;
//			}
//		}
// Jos sopii
//		if (koe == 1){
//			eka -= (leimasinr.find(jono[eka-1]) + 1);
//			paikat[i] = eka;
//		}
//		edennee--;
//	}

// 1. Etsi [seuraava] leimasin
	for (int i = 1; i < leimasimia+2; i++)
	{
		poistettu = 0;
		koe = 1;
// 2. Etsi [seuraava] pätkä jonosta
		for (int j = 0; j < jononpit; j++)
		{
// 3. Etsi [seuraava] oikea kirjain leimasimesta
			koe = 1;
			kohtia = 0;
// 3.1. Etsi kaikki paikat, joissa oikea kirjain leimasimessa
			for (int k = 0; k < leimasinpit; k++)
			{
				if (jono[leimasimet[i]-1-poistettu] == leimasin[k]){
//					kohdat[k] = 0;
					kohtia++;
					tarkatkohdat[kohtia] = k;
//					cout << i << " " << k << " " << kohtia << " \n";
//					cout << tarkatkohdat[1] << "\n";
//					for(int z=0;z<kohtia;z++){cout<<tarkatkohdat[z+1]<<" t "<<i<<" "<<j<<"\n";}
				}
//				else {
//					kohdat[k] = 1;
//				}
			}
// 3.2. Varsinainen etsiminen
			if (kohtia != 0){
				for (int k = 1; k < kohtia+1; k++)
				{
// 4. Etsi leimasimen kirjainta edeltävä pätkä jonon oikeasta kohdasta
//					cout << tarkatkohdat[k] << " " << leimasimet[i] << " " << i << " " << j << " " << k << "\n";
					for (int l = 1; l < min(tarkatkohdat[k]+1,leimasimet[i])+1; l++)
					{
						if (jono[leimasimet[i]-l-poistettu] != leimasin[tarkatkohdat[k]-l+1])
						{
							koe = 0;
							break;
						}
					}
					if (koe == 1){
						ktalteen = k;
						break;
					}
				}
			}
			else break;
			if (koe == 1){
//				paikat[i-1][j] = leimasimet[i]-tarkatkohdat[ktalteen]-poistettu;

				if (j < matka[i-1]-leimasinpit){
					paikat2[montakotehty] = leimasimet[i]-tarkatkohdat[ktalteen]-poistettu;
					montakotehty++;
					talletus[i-1]++;
				}

				poistettu += tarkatkohdat[ktalteen] + 1;
			}
//			if (koe == 1)
//			{
//				if (j < matka[i-1]-leimasinpit+1)
//				{
//					paikat2[montakotehty] = leimasimet[i]-tarkatkohdat[ktalteen]-poistettu;
//					montakotehty++;
//				}
//			}
			else break;
		}
	}	bool koeb = 1;
//	bool kohdatb[leimasinpit];
	int tarkatkohdatb[leimasinpit];
	int kohtiab = 0;
	int ktalteenb = -3;
	int poistettub = 0;
	int montakotehtyb = 0;
	int paikat2b[2*jononpit];
	int matkab[2*jononpit];
	int talletusb[2*jononpit];

	for (int i = 0; i < 2*jononpit; ++i)
	{
		paikat2b[i] = -5;
		talletusb[i] = 0;
		matkab[i] = 0;
	}
	for (int i = leimasimia-2; i > -1; i--)
	{
		matkab[i] = leimasimet[i+2]-leimasimet[i+1];
	}
	matkab[leimasimia-1]=jononpit-leimasimet[leimasimia];

	for (int i = leimasimia; i > 0; i--){
		poistettub = 0;
		koeb = 1;
		for (int j = 0; j < jononpit; j++){
			koeb = 1;
			kohtiab = 0;
			for (int k = 0; k < leimasinpit; k++)
			{
				if (jono[leimasimet[i]+leimasinpit+poistettub] == leimasin[leimasinpit-k-1]){
//					kohdatb[k] = 0;
					kohtiab++;
					tarkatkohdatb[kohtiab] = k;}
//				else {
//					kohdatb[k] = 1;}
			}
			if (kohtiab != 0){
				for (int k = 1; k < kohtiab+1; k++)
				{
//					cout << tarkatkohdatb[k] << " " << leimasimet[i] << " " << i << " " << j << " " << k << "\n";
					for (int l = 1; l < min(tarkatkohdatb[k]+1,jononpit-leimasimet[i])+1; l++)
					{
						if (jono[leimasimet[i]+l+poistettub+leimasinpit-1] != leimasin[leimasinpit-tarkatkohdatb[k]+l-2])
						{
							koeb = 0;
							break;}}
					if (koeb == 1){
						ktalteenb = k;
						break;}}}
			else break;
			if (koeb == 1){
				if (j < matkab[i-1]-leimasinpit+1){
					paikat2b[montakotehtyb] = leimasimet[i]+tarkatkohdatb[ktalteenb]+poistettub+2;
					montakotehtyb++;
					talletusb[i-1]++;}
				poistettub += tarkatkohdatb[ktalteenb] + 1;
			}else break;}}//	for(int i=0;i<leimasimia;i++){for(int j=0;j<jononpit;j++){cout<<paikat[i][j]<<" ";}cout<<"\n";}

//	if (mahdotonko==0 && edennee == 0){
//		cout << mahdoton << "\n";
//		mahdotonko = 1;
//	}


//	for (int i = 0; i < jononpit; i++)
//	{
//		merge(paikat,paikat+jononpit-1,paikat);
//	}

//	cout << ktalteen << "\n";
//	cout << leimasimet[1] << " " << leimasimet[2] << "\n";
//	for(int i=0;i<leimasinpit;i++){cout<<leimasin[i];}
//	for(int i=0;i<jononpit;i++){cout<<jono[i];}

//	for(int i=0;i<jononpit;i++){cout<<matka[i]<<" ";}cout<<"\n";
//	for(int i=0;i<jononpit;i++){cout<<paikat2[i]<<" ";}cout<<"\n";
//	for(int i=0;i<jononpit;i++){cout<<talletus[i]<<" ";}cout<<"\n";

//	cout<<"\n";

//	for(int i=0;i<jononpit;i++){cout<<matkab[i]<<" ";}cout<<"\n";
//	for(int i=0;i<jononpit;i++){cout<<paikat2b[i]<<" ";}cout<<"\n";
//	for(int i=0;i<jononpit;i++){cout<<talletusb[i]<<" ";}
//	cout << edennee << " " << paikat[0] << " " << paikat[1] << " " << paikat[2] << " " << paikat[jononpit+5-edennee] << "\n";

//	cout << "\n";

	int lopputulos = 0;
	int lopputulosb = 0;
	for (int i = 0; i < 2 * leimasimia - 1; ++i)
	{
		lopputulos += talletus[i];
	}
	for (int i = 0; i < 2 * leimasimia - 1; ++i)
	{
		lopputulosb += talletusb[i];
	}

//	cout << lopputulos << " " << lopputulosb << " \n";

	int taulukko[lopputulos+lopputulosb+leimasimia];
	for (int i = 0; i < lopputulos; i++)
	{
		taulukko[i] = paikat2[i];
//		cout << taulukko[i] << " \n";
	}
	for (int i = 0; i < lopputulosb; i++)
	{
		taulukko[i+lopputulos]= paikat2b[i];
//		cout << taulukko[i+lopputulos] << " \n";
	}
	for (int i = 0; i < leimasimia; ++i)
	{
		taulukko[i+lopputulos+lopputulosb] = leimasimet[i+1] + 1;
	}

	mergeSort(taulukko, 0, lopputulos + lopputulosb + leimasimia - 1);
//	printArray(taulukko, lopputulos + lopputulosb + leimasimia);

//	for (int i = 0; i < lopputulos + lopputulosb + leimasimia; ++i)
//	{
//		cout << taulukko[i] << " ";
//	}

	int erotus = 0;
	int erotukset[lopputulos + lopputulosb + leimasimia + 1];
	int erotuspaikat[lopputulos + lopputulosb + leimasimia + 1];
	int leimattavia[lopputulos + lopputulosb + leimasimia + 1];
	int lukuja = 0;
	for (int i = 0; i < lopputulos + lopputulosb + leimasimia +1; i++)
	{
		erotukset[i] = -6;
		erotuspaikat[i] = -7;
		leimattavia[i] = -8;
	}

	for (int i = 0; i < lopputulos + lopputulosb + leimasimia - 1; i++)
	{
		if (taulukko[i+1]-taulukko[i] > erotus - 1){
			erotus = taulukko[i+1] - taulukko[i];
		}
		if (taulukko[i+1] - taulukko[i] > leimasinpit)
		{
			erotukset[i] = taulukko[i+1] - taulukko[i];
			erotuspaikat[i] = taulukko[i] + leimasinpit;
			lukuja++;
		}
	}
//	printArray(erotukset, lopputulos + lopputulosb + leimasimia);
//	printArray(erotuspaikat, lopputulos + lopputulosb + leimasimia);

	bool kokeilu = 0;
	int tarkistettava_kohta = 0;
	int kokonaisuudessaan = 0;

	for (int i = 0; i < lopputulos + lopputulosb + leimasimia; i++)
	{
		if (erotukset[i] > -1)
		{
			for (int k = 0; k < 2 * leimasinpit - erotukset[i]; k++){
			kokeilu = 1;
			for (int j = 0; j < erotukset[i]-leimasinpit; j++)
			{
				if (jononpit > erotuspaikat[i]-1+j){
				if (jono[erotuspaikat[i]-1+j] != leimasin[j+k])
				{
					kokeilu = 0;
					break;
				}
				}
				else {
					kokeilu = 0;
					break;
				}
			}
			if (kokeilu == 1)
			{
				tarkistettava_kohta = k;
				break;
			}
			}
		}
		else {
			continue;
		}
		if (kokeilu == 1)
		{
			leimattavia[i] = erotuspaikat[i] - tarkistettava_kohta;
			kokonaisuudessaan++;
		}
		tarkistettava_kohta = 0;
	}

	kokeilu = 0;

	for (int i = 0; i < lopputulos + lopputulosb + leimasimia; ++i)
	{
		if (erotukset[i] > -1)
		{
			for (int j = 0; j < 2* leimasinpit - erotukset[i]; j++)
			{
				kokeilu = 0;
				for (int k = 0; k < erotukset[i] - leimasinpit; k++)
				{
					if (jono[erotuspaikat[i]+k] != leimasin[j+i])
					{
						kokeilu=1;
						break;
					}
				}
				if (kokeilu == 0)
				{
					break;
				}
			}
			if (kokeilu == 0)
			{
				break;
			}
			if (kokeilu == 1)
			{
				cout << -1 << " \n";
				mahdotonko = 1;
			}
		}
	}

	int leimattavia2[kokonaisuudessaan];
	int jolaitettu = 0;
	for (int i = 0; i < kokonaisuudessaan; ++i)
	{
		leimattavia2[i] = 0;
	}
	for (int i = 0; i < lopputulos + lopputulosb + leimasimia; ++i)
	{
		if (leimattavia[i] > -1)
		{
			leimattavia2[jolaitettu] = leimattavia[i];
			jolaitettu++;
		}
	}


//	printArray(leimattavia2, kokonaisuudessaan);

//	cout << erotus << " \n";

//	cout << lukuja << " " << jolaitettu << " \n";

if (mahdotonko == 0){
	if (erotus > 2 * leimasinpit - 1)
	{
		cout << -1 << " \n";
		mahdotonko = 1;
	}
	else if (taulukko[0] != 1)
	{
		cout << -1 << " \n";
		mahdotonko = 1;
	}
	else if (taulukko[lopputulos+lopputulosb+leimasimia-1] != jononpit-leimasinpit+1)
	{
		cout << -1 << " \n";
		mahdotonko = 1;
	}
	else if (lukuja > jolaitettu)
	{
		cout << -1 << " \n";
		mahdotonko = 1;
	}
	else if (lukuja > kokonaisuudessaan)
	{
		cout << -1 << " \n";
		mahdotonko = 1;
	}
}
if (mahdotonko == 0)
{
	int summa2 = 0;
	int summab2 = 0;
	int siirrot = 0;
	for (int j = 0; j < 2 * leimasimia; j++)
	{
		for (int i = 0; i < talletus[j]; ++i)
		{
			siirrot++;
		}
		summa2 += talletus[j];
	}
	for (int j = 2 * leimasimia - 1; j > -1; j--)
	{
		for (int i = 0; i < talletusb[j]; ++i)
		{
			siirrot++;
		}
		summab2 += talletusb[j];
	}
	for (int i = 1; i < leimasimia + 1; i++)
	{
		siirrot++;
	}
// Siirtojen määrän tulostus
	cout << siirrot+jolaitettu << "\n";

	for (int i = 0; i < jolaitettu; i++)
	{
		cout << leimattavia2[i] << " ";
	}

	int summa = 0;
	for (int j = 0; j < leimasimia; j++)
	{
		for (int i = 0; i < talletus[j]; ++i)
		{
			cout << paikat2[talletus[j]-i-1+summa] << " ";
		}
		summa += talletus[j];
	}

//	cout << "\n";

	int summab = 0;
	for (int j = leimasimia-1; j > -1; j--)
	{
		for (int i = 0; i < talletusb[j]; ++i)
		{
			cout << paikat2b[talletusb[j]-i-1+summab] << " ";
		}
		summab += talletusb[j];
	}

	for (int i = 1; i < leimasimia + 1; i++)
	{
		cout << leimasimet[i] + 1 << " ";
	}
	cout << "\n";
}

/*	for (int i = 0; i < jononpit; i++)
	{
		mergesort()
	}
*/


	return 0;
}

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
BBBBBBBBBB
B
view   save

correct output
10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
view   save

user output
19
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6...
view   save

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
AABBABABAB
AB
view   save

correct output
6
1 9 7 5 3 2
view   save

user output
9
1 9 7 5 3 2 5 7 9
view   save

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
AABAAABAAA
AABAA
view   save

correct output
4
6 5 2 1
view   save

user output
3
6 1 5
view   save

Test 4

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
BAAAAAABBB
BAAAAAABB
view   save

correct output
2
2 1
view   save

user output
2
2 1
view   save

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
AAABBABBAA
AAABBABBAA
view   save

correct output
1
1
view   save

user output
1
1
view   save

Test 6

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
GGGGGGGGGG
G
view   save

correct output
10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
view   save

user output
19
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6...
view   save

Test 7

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
QUUQUUQUQU
QU
view   save

correct output
6
9 7 5 4 2 1
view   save

user output
9
9 7 5 4 2 1 4 7 9
view   save

Test 8

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
DWXDWDWXHJ
DWXHJ
view   save

correct output
3
1 4 6
view   save

user output
3
1 4 6
view   save

Test 9

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
FSOCRDGQBB
FSOCRDGQB
view   save

correct output
2
2 1
view   save

user output
2
2 1
view   save

Test 10

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
OETMIMPUPD
OETMIMPUPD
view   save

correct output
1
1
view   save

user output
1
1
view   save

Test 11

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
DOWEUOWUEU
DOWEU
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
view   save

Test 12

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
JQZYVSIWTE
JQZVYSIWTE
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
view   save

Test 13

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
ABABABABA
ABA
view   save

correct output
4
7 5 3 1
view   save

user output
4
1 3 5 7
view   save

Test 14

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAB
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
view   save

Test 15

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...
B
view   save

correct output
100
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91...
view   save

user output
199
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91...
view   save

Test 16

Group: 2

Verdict: WRONG ANSWER

input
BABABAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAAA...
BABAAAAAAA
view   save

correct output
36
87 43 24 1 91 79 69 68 67 66 6...
view   save

user output
-1
view   save

Test 17

Group: 2

Verdict: WRONG ANSWER

input
ABABAAAAABABBBBAAAABBBBAABBBBB...
ABABAAAAABABBBBAAAABBBBAABBBBB...
view   save

correct output
22
51 50 43 41 31 28 26 24 21 20 ...
view   save

user output
-1
view   save

Test 18

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
AAABABAAAABBBBBABABBAABBABABBA...
AABABAAAABBBBBABABBAABBABABBAB...
view   save

correct output
2
1 2
view   save

user output
2
1 2
view   save

Test 19

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
AABABBBBBBAABBABABBBBBBAABBAAA...
AABABBBBBBAABBABABBBBBBAABBAAA...
view   save

correct output
1
1
view   save

user output
1
1
view   save

Test 20

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...
S
view   save

correct output
100
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91...
view   save

user output
199
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91...
view   save

Test 21

Group: 2

Verdict: WRONG ANSWER

input
NNNININIMNIMKLMXCNIMKLMXCDEIMK...
NIMKLMXCDE
view   save

correct output
18
1 2 3 74 5 79 58 7 84 64 37 10...
view   save

user output
-1
-1
view   save

Test 22

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
VYQFNHMVTKOEYCXWINLKLHVFMEPQEU...
VYQFNHMVTKOEYCXWINLKLHVFMEPQEU...
view   save

correct output
3
51 2 1
view   save

user output
3
2 1 51
view   save

Test 23

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
IISNROLHLOJIWPTVFHFLUQRIROVLYP...
ISNROLHLOJIWPTVFHFLUQRIROVLYPM...
view   save

correct output
2
1 2
view   save

user output
2
1 2
view   save

Test 24

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
WPMEMERJXXADLKONUZPUUFTPSXDHIV...
WPMEMERJXXADLKONUZPUUFTPSXDHIV...
view   save

correct output
1
1
view   save

user output
1
1
view   save

Test 25

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
LNSBGZAWFJZAWFJWFJLNSBLNSBGZAL...
LNSBGZAWFJ
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
-1
view   save

Test 26

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
IPIPYFUMRIPYFUMRLPIIIPYFIPYFUM...
IPYFUMRLPSYSBQWHGXQWLHBXMXXEYB...
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
view   save

Test 27

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
ABABABABABABABABABABABABABABAB...
ABA
view   save

correct output
49
97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 ...
view   save

user output
49
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23...
view   save

Test 28

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
view   save

Test 29

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB...
view   save

correct output
1000
1000 999 998 997 996 995 994 9...
view   save

user output
1999
1000 999 998 997 996 995 994 9...
view   save

Test 30

Group: 3

Verdict: WRONG ANSWER

input
BBBBBBBBAABBBBBBBBAABBBBBBBAAB...
view   save

correct output
218
1 626 607 519 415 5 975 957 92...
view   save

user output
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
...
view   save

Test 31

Group: 3

Verdict: WRONG ANSWER

input
AABBBABAABABAAABBAAAAAAABBBAAB...
view   save

correct output
55
569 639 403 761 663 437 172 90...
view   save

user output
-1
view   save

Test 32

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
ABBAAABAAABAAAAABBABABBABBABBB...
view   save

correct output
2
2 1
view   save

user output
2
2 1
view   save

Test 33

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
BAAABBABBBAAAABAAAABBBBABAABAA...
view   save

correct output
1
1
view   save

user output
1
1
view   save

Test 34

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU...
view   save

correct output
1000
1000 999 998 997 996 995 994 9...
view   save

user output
1999
1000 999 998 997 996 995 994 9...
view   save

Test 35

Group: 3

Verdict: WRONG ANSWER

input
KSBMRKKSBMRZXBDKSKSBMRZXBDAMRZ...
view   save

correct output
178
723 731 1 935 857 820 760 735 ...
view   save

user output
-1
view   save

Test 36

Group: 3

Verdict: WRONG ANSWER

input
ILYLILYLVJILYLVJZCCQDLFRLSXZDM...
view   save

correct output
21
671 54 747 504 113 1 856 764 5...
view   save

user output
-1
-1
-1
-1
-1
view   save

Test 37

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
ZZJZNKHDLJBPXIAZNJIIGBEEJFSDAF...
view   save

correct output
2
1 2
view   save

user output
2
1 2
view   save

Test 38

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
FIMWTOLSRKOWYDPCOFUJZMXJEJFKSU...
view   save

correct output
1
1
view   save

user output
1
1
view   save

Test 39

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
AIVHCGUMKSTIYBRNPONXHRFVBKPYHX...
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
view   save

Test 40

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
QPMSLIDCLFLBEXGVVQQNSVKJYXGETC...
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
view   save

Test 41

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
ABABABABABABABABABABABABABABAB...
view   save

correct output
499
997 995 993 991 989 987 985 98...
view   save

user output
499
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23...
view   save

Test 42

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
view   save

correct output
-1
view   save

user output
-1
view   save