CSES - Rekursion poisto

Kurssimateriaalissa on annettu seuraava funktio, joka laskee rekursiivisesti sulkulausekkeiden määrän:

def count_sequences(n, result={}):
  if n == 0:
    return 1
  if n not in result:
    count = 0
    for i in range(2, n + 1, 2):
      count += count_sequences(i - 2) * \
           count_sequences(n - i)
    result[n] = count
  return result[n]

Muuta tätä funktiota niin, että se laskee tuloksen samalla logiikalla mutta käyttää rekursion sijasta silmukoita. Varmista, että funktio antaa edelleen oikean tuloksen tapauksessa n=100.

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun annat funktion toteutuksen ja painat lähetysnappia.

Muutettu funktio:

Huom! Kelvollinen ratkaisu tähän tehtävään ei ole kurssimateriaalista kopioitu koodi, koska tämä koodi liittyy toiseen rekursiiviseen funktioon.