CSES - Tietoverkko

Verkossa on n tietokonetta, joiden välillä ei ole vielä yhteyksiä. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla pystyy lisäämään yhteyden kahden koneen välille sekä etsimään suorimman reitin kahden koneen välillä.

Voit olettaa, että tietokoneita on enintään 50 ja luokan metodeita kutsutaan enintään 100 kertaa.

Toteuta tiedostoon network.py luokka Network, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan tietokoneiden määrä
 • add_link lisää yhteyden kahden koneen välille
 • best_route palauttaa pienimmän yhteyksien määrän reitillä kahden koneen välillä (tai -1 jos reittiä ei ole)
class Network:
  def __init__(self, n):
    # TODO

  def add_link(self, a, b):
    # TODO

  def best_route(self, a, b):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  w = Network(5)
  w.add_link(1, 2)
  w.add_link(2, 3)
  w.add_link(1, 3)
  w.add_link(4, 5)
  print(w.best_route(1, 5)) # -1
  w.add_link(3, 5)
  print(w.best_route(1, 5)) # 2