CSES - Järjestämisalgoritmit

Kurssin materiaalissa on annettu lisäysjärjestämisen ja lomitusjärjestämisen toteutus Pythonilla. Tehtäväsi on tutkia näiden toteutusten toimintaa ja tehokkuutta.

Mittaa kummankin algoritmin suoritusaika, kun n=10^5 ja syöte sisältää satunnaisessa järjestyksessä luvut 1,2,\dots,n. Varmista, että algoritmin suorituksen jälkeen syöte on tosiaan järjestyksessä, mutta älä ota tätä mukaan suoritusajan mittaukseen.

Mittaa tämän lisäksi vielä Pythonin metodin sort suoritusaika samalla syötteellä.

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun ilmoitat tulokset ja käyttämäsi koodin ja painat lähetysnappia.

Lisäysjärjestämisen suoritusaika: s

Lomitusjärjestämisen suoritusaika: s

Pythonin metodin sort suoritusaika: s

Testissä käyttämäsi koodi: