CSES - Suurin joukko

Luvut 1,2,\dots,n ovat aluksi jokainen omassa joukossaan. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jossa voi yhdistää kaksi joukkoa sekä hakea suurimman joukon koon.

Toteuta luokka MaxSet, jossa on seuraavat metodit:

 • merge yhdistää joukot, joissa on luvut a ja b (jos ne ovat eri joukoissa)
 • get_max ilmoittaa suurimman joukon koon

Kummankin metodin tulee toimia tehokkaasti.

Toteuta luokka tiedostoon maxset.py seuraavan esimerkin mukaisesti.

class MaxSet:
  def __init__(self, n):
    # TODO

  def merge(self, a, b):
    # TODO

  def get_max(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  m = MaxSet(5)
  print(m.get_max()) # 1
  m.merge(1, 2)
  m.merge(3, 4)
  m.merge(3, 5)
  print(m.get_max()) # 3
  m.merge(1, 5)
  print(m.get_max()) # 5