CSES - Oudot listat

Monellako tavalla luvuista 1 \dots n voidaan muodostaa lista, jossa kaikkien vierekkäisten lukuparien summat ovat erisuuria ja ensimmäinen luku on x?

Voit olettaa, että 1 \le n \le 8 ja 1 \le x \le n. Algoritmisi tulee olla tehokas kaikissa näissä tapauksissa.

Toteuta tiedostoon oddlist.py funktio count, joka antaa tehtävän vastauksen.

def count(n, x):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count(1, 1)) # 1
    print(count(4, 2)) # 4
    print(count(8, 5)) # 830

Selitys: Kun n=4 ja x=2, vastaus on 4, koska listat ovat [2,1,3,4], [2,1,4,3], [2,4,1,3] ja [2,4,3,1].