CSES - Puolijärjestäminen

Lista sisältää luvut 1 \dots n jossakin järjestyksessä. Saat jokaisella siirrolla vaihtaa kaksi vierekkäistä lukua keskenään. Tehtäväsi on järjestää lista siten, että kaikki alkupuoliskon luvut ovat pienempiä kuin kaikki loppupuoliskon luvut. Mikä on pienin mahdollinen määrä siirtoja?

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n). Voit olettaa, että n on parillinen kaikissa testeissä.

Toteuta tiedostoon semisort.py funktio solve, joka antaa pienimmän siirtojen määrän.

def solve(t):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(solve([2, 1, 4, 3])) # 0
    print(solve([5, 3, 4, 1, 6, 2])) # 6
    print(solve([6, 5, 4, 3, 2, 1])) # 9
    print(solve([10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5])) # 15

Selitys: Listalla [2,1,4,3] alkupuoliskon luvut eli 2 ja 1 ovat jo valmiiksi kaikki pienempiä kuin loppupuolen luvut 4 ja 3. Listalla [5, 3, 4, 1, 6, 2] tarvitaan ainakin 6 siirtoa. Tässä on yksi optimaalinen ratkaisu: [5, 3, 4, 1, 6, 2] \rightarrow [5, 3, 4, 1, 2, 6] \rightarrow [3, 5, 4, 1, 2, 6] \rightarrow [3, 5, 1, 4, 2, 6] \rightarrow [3, 1, 5, 4, 2, 6] \rightarrow [3, 1, 5, 2, 4, 6] \rightarrow [3, 1, 2, 5, 4, 6]