CSES - Eri summat

Muodosta lista, jossa on luvut 1 \dots n ja kaikkien vierekkäisten lukuparien summat ovat erisuuria. Voit antaa minkä tahansa listan, joka täyttää tämän vaatimuksen.

Voit olettaa, että n on välillä 1 \dots 100.

Toteuta tiedostoon sumdiff.py funktio create, joka palauttaa halutunlaisen listan.

def create(n):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(create(6)) # [3, 1, 6, 2, 4, 5]
    print(create(10)) # [7, 10, 3, 1, 5, 4, 8, 6, 9, 2]
    print(create(15)) # [9, 4, 6, 14, 15, 13, 12, 11, 5, 2, 3, 8, 1, 7, 10]

Selitys: Koodipohjan esimerkissä [3,1,6,2,4,5], vierekkäisten lukujen summat ovat 4, 7, 8, 6 ja 9. Koska kaikki nämä luvut ovat erisuuria, on ratkaisu kelvollinen. Kuitenkaan esimerkiksi [1,5,2,6,4,3] ei olisi kelvollinen ratkaisu, sillä 5+2=7 ja 4+3=7.