CSES - Bellman–Ford-algoritmi

Testaa kurssimateriaalissa annetun Bellman–Ford-algoritmin toimintaa suunnatussa verkossa, joka on muodostettu seuraavasti:

  • Verkossa on solmut 1,2,\dots,N ja N=5000.
  • Aloitussolmu on solmu 1.
  • Solmusta a on kaari solmuun b, jos a<b ja b-a<10.
  • Jokaisen kaaren paino on satunnainen kokonaisluku välillä 1 \dots 1000.
  • Kaaret ovat satunnaisessa järjestyksessä kaarilistassa.

Kauanko algoritmin suoritus vie aikaa? s

Testissä käyttämäsi koodi: