CSES - Kääntölista

Toteuta luokka FlipList, jossa on seuraavat metodit:

 • push_first(x): lisää luku x listan alkuun
 • push_last(x): lisää luku x listan loppuun
 • pop_first(): palauta ja poista alkio listan alusta
 • pop_last(): palauta ja poista alkio listan lopusta
 • flip(): käännä listan sisältö

Jokaisen metodin tulee toimia ajassa O(1).

Toteuta tiedostoon fliplist.py luokka FlipList seuraavan mallin mukaisesti.

class FlipList:
  def push_first(self, x):
    # TODO

  def push_last(self, x):
    # TODO

  def pop_first(self):
    # TODO

  def pop_last(self):
    # TODO

  def flip(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  f = FlipList()
  f.push_last(1)
  f.push_last(2)
  f.push_last(3)
  print(f.pop_first()) # 1
  f.flip()
  print(f.pop_first()) # 3