CSES - Rekursion poisto

Kurssimateriaalissa on annettu seuraava funktio, joka laskee rekursiivisesti sulkulausekkeiden määrän:

result = {}

def count_sequences(n):
  if n == 0:
    return 1
  if n in result:
    return result[n]
  count = 0
  for i in range(2, n + 1, 2):
    count += count_sequences(i - 2) * count_sequences(n - i)
  result[n] = count
  return count

Muuta tätä funktiota niin, että se laskee tuloksen samalla logiikalla mutta käyttää rekursion sijasta silmukoita. Varmista, että funktio antaa edelleen oikean tuloksen tapauksessa n=100.

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun annat funktion toteutuksen ja painat lähetysnappia.

Muutettu funktio: