CSES - Erikoispino

Toteuta luokka SpecialStack, jossa on seuraavat metodit:

 • push(x): lisää luku x pinon päälle
 • pop(): palauta ja poista pinon ylin luku
 • increase(k): kasvata pinon k ylimmän luvun arvoa yhdellä

Kaikkien metodien tulee toimia ajassa O(1).

Toteuta tiedostoon specialstack.py luokka SpecialStack seuraavan mallin mukaisesti.

class SpecialStack:
  def __init__(self):
    # TODO

  def push(self, x):
    # TODO

  def pop(self):
    # TODO

  def increase(self, k):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = SpecialStack()
  s.push(1)
  s.push(2)
  s.push(3)
  s.increase(2)
  print(s.pop()) # 4
  s.push(1)
  s.increase(2)
  print(s.pop()) # 2
  print(s.pop()) # 4
  print(s.pop()) # 1

Selitys: Pinon sisältö käyttäytyy koodipohjassa näin:

 • []
 • push(1) \rightarrow [1]
 • push(2) \rightarrow [1,2]
 • push(3) \rightarrow [1,2,3]
 • increase(2) \rightarrow [1,3,4]
 • pop() \rightarrow [1,3]
 • push(1) \rightarrow [1,3,1]
 • increase(2) \rightarrow [1,4,2]
 • pop() \rightarrow [1,4]
 • pop() \rightarrow [1]
 • pop() \rightarrow []