CSES - Peräkkäiset luvut

Annettuna on lista, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on poimia listalta mahdollisimman monta kokonaislukua. Ensimmäinen luku saa olla mikä tahansa listan luku. Tämän jälkeen jokaisen seuraavan poimitun luvun tulee olla yhden suurempi kuin edellinen. Montako lukua voit poimia enintään?

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n \log n).

Toteuta tiedostoon interval.py funktio count, joka ilmoittaa, montako lukua listalta voidaan enintään poimia halutulla tavalla.

def count(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count([1, 1, 1, 1])) # 1
  print(count([10, 4, 8])) # 1
  print(count([7, 6, 1, 8])) # 3
  print(count([1, 2, 1, 2, 1, 2])) # 2
  print(count([987654, 12345678, 987653, 999999, 987655])) # 3

Selitys: Listalta [10, 4, 8] voidaan poimia vain yksi luku, sillä minkään kahden luvun erotus ei ole tasan 1. Listalta [7, 6, 1, 8] on mahdollista poimia 3 lukua järjestyksessä 6, 7 ja 8.