CSES - Listan kasvatus

Sinulle annetaan lista, jonka jokainen alkio on kokonaisluku. Tehtäväsi on muodostaa uusi lista, jossa jokaiseen alkioon on lisätty luku x.

Voit olettaa, että listalla on enintään 100 lukua ja jokainen luku on kokonaisluku välillä 1 \dots 10^9.

Toteuta tiedostoon listadd.py funktio create, joka palauttaa uuden listan.

def create(t, x):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(create([1,2,3],1)) # [2,3,4]
    print(create([1,1,1,1,1],4)) # [5,5,5,5,5]
    print(create([0],10**9)) # [1000000000]

Huom! Toteuta funktio niin, että se ei aiheuta parametrina annettuun listaan sivuvaikutusta (eli funktio rakentaa uuden listan eikä muokkaa annettua listaa).