CSES - Listan tehokkuus II

Toteuta testi, jossa Pythonin listaan lisätään ensin luvut 1,2,\dots,n yksi kerrallaan listan loppuun. Tämän jälkeen listasta poistetaan n kertaa ensimmäinen alkio.

Toteuta testi niin, että n=10^5. Mittaa kaksi aikaa: kauanko kestää lisätä luvut listalle ja kauanko kestää poistaa ne listalta.

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun ilmoitat tulokset ja käyttämäsi koodin ja painat lähetysnappia.

Lisäämisen kesto: s

Poistamisen kesto: s

Testissä käyttämäsi koodi: