CSES - Planeetat Pelissä on $n$ planeettaa, jotka on numeroitu $1,2,\dots,n$. Pelaaja aloittaa planeetalta $1$ ja voittaa pelin, kun pääsee planeetalle $n$.

Planeettojen välillä voi liikkua teleporteilla. Jokainen teleportti voidaan kuvata parilla $(a,b)$, missä $a<b$: teleportti vie planeetalta $a$ planeetalle $b$.

Olet päässyt pelin läpi itse, mutta haluat estää, että kukaan voi enää voittaa peliä. Montako teleporttia sinun tulee poistaa vähintään pelistä?

Voit olettaa, että $n$ on enintään $50$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $100$ kertaa.

Toteuta tiedostoon planets.py luokka Planets, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan määrä $n$
 • add_teleport lisää teleportin planeetalta $a$ planeetalle $b$
 • calculate ilmoittaa pienimmän poistettavien teleporttien määrän
class Planets:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_teleport(self,a,b):
    # TODO

  def calculate(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  p = Planets(5)
  print(p.calculate()) # 0
  p.add_teleport(1,2)
  p.add_teleport(2,5)
  print(p.calculate()) # 1
  p.add_teleport(1,5)
  print(p.calculate()) # 2