CSES - Alijonot
Toteuta kurssikirjan mukainen dynaamisen ohjelmoinnin algoritmi, joka laskee taulukon pisimmän nousevan alijonon pituuden.

Testaa algoritmia taulukolla, jossa on satunnaisessa järjestyksessä luvut $1,2,\dots,n$. Minkä tuloksen algoritmi antaa, kun $n=5000$?

Algoritmin tulos:

Testissä käyttämäsi koodi: