CSES - Alijonot

Toteuta kurssikirjan mukainen dynaamisen ohjelmoinnin algoritmi, joka laskee taulukon pisimmän nousevan alijonon pituuden.

Testaa algoritmia taulukolla, jossa on satunnaisessa järjestyksessä luvut 1,2,\dots,n. Minkä tuloksen algoritmi antaa, kun n=5000?

Algoritmin tulos:

Testissä käyttämäsi koodi: