CSES - Binäärihakupuu

Toteuta kurssikirjan luvun 6.2 mukainen binäärihakupuu, jossa pystyy lisäämään alkion puuhun sekä laskemaan puun korkeuden.

Jos puuhun lisättäisiin alkiot 1,2,\dots,n pienimmästä suurimpaan, puun korkeudeksi tulisi n-1. Entä jos alkiot lisätäänkin satunnaisessa järjestyksessä?

Toteuta testi, jossa n=10^5 ja alkiot 1,2,\dots,n lisätään satunnaisessa järjestyksessä. Mikä on puun korkeus kaikkien lisäysten jälkeen?


Voit tallentaa jokaisen solmun Node-luokan oliona, jossa on viittaus vasempaan ja oikeaan lapseen sekä solmussa oleva arvo. Seuraavassa on esimerkki, miten luokan voi tehdä Pythonilla.

class Node:
  def __init__(self, value):
    self.left = None
    self.right = None
    self.value = value

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun ilmoitat tulokset ja käyttämäsi koodin ja painat lähetysnappia.

Puun korkeus:

Testissä käyttämäsi koodi: