CSES - Yksi merkki

Tehtäväsi on laskea, monessako merkkijonon osajonossa jokainen merkki on sama. Esimerkiksi merkkijonossa abbbcaa tällaiset osajonot ovat

 • a (kolmesti)
 • aa
 • b (kolmesti)
 • bb (kahdesti)
 • bbb
 • c

eli yhteensä 11 osajonoa.

Voit olettaa, että merkkijono muodostuu merkeistä az ja siinä on enintään 10^5 merkkiä. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on O(n).

Toteuta tiedostoon onechar.py funktio count, joka palauttaa halutun tuloksen.

def count(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("aaa")) # 6
  print(count("abbbcaa")) # 11
  print(count("abcde")) # 5