CSES - Yksi merkki Tehtäväsi on laskea, monessako merkkijonon osajonossa jokainen merkki on sama. Esimerkiksi merkkijonossa abbbcaa tällaiset osajonot ovat
 • a (kolmesti)
 • aa
 • b (kolmesti)
 • bb (kahdesti)
 • bbb
 • c
eli yhteensä $11$ osajonoa.

Voit olettaa, että merkkijono muodostuu merkeistä az ja siinä on enintään $10^5$ merkkiä. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on $O(n)$.

Toteuta tiedostoon onechar.py funktio count, joka palauttaa halutun tuloksen.
def count(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("aaa")) # 6
  print(count("abbbcaa")) # 11
  print(count("abcde")) # 5