CSES - Kaikki puut

Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla pystyy lisäämään kaaren verkkoon sekä laskemaan, montako erilaista virittävää puuta verkolle voidaan muodostaa.

Voit olettaa, että verkossa on enintään 5 solmua ja siihen lisätään enintään 10 kaarta. Jokainen kaari on suuntaamaton ja verkossa ei ole kahta samanlaista kaarta.

Toteuta tiedostoon alltrees.py luokka AllTrees, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää verkkoon kaaren
 • count ilmoittaa virittävien puiden määrän
class AllTrees:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b):
    # TODO

  def count(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  a = AllTrees(3)
  a.add_edge(1,2)
  print(a.count()) # 0
  a.add_edge(1,3)
  print(a.count()) # 1
  a.add_edge(2,3)
  print(a.count()) # 3