CSES - Komponentit

Tarkastellaan verkkoa, jossa on solmut 2,3,\dots,N. Kahden solmun a ja b välillä on kaari, jos a on jaollinen b:llä tai b on jaollinen a:lla.

Esimerkiksi solmujen 4 ja 12 välillä on kaari, koska 12 on jaollinen 4:llä. Vastaavasti solmujen 3 ja 13 välillä ei ole kaarta.

Tee ohjelma, joka laskee verkon komponenttien määrän, kun N=1000.

Komponenttien määrä:

Käyttämäsi koodi: