CSES - Samat painot Tehtäväsi on tutkia, onko annetun verkon jokaisella virittävällä puulla sama paino.

Voit olettaa, että solmuja on enintään $50$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $100$ kertaa. Jokaisen kaaren paino on kokonaisluku välillä $1 \dots 1000$.

Python

Toteuta tiedostoon sameweight.py luokka SameWeight, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää solmujen $a$ ja $b$ välille kaaren, jonka paino on $x$
 • check ilmoittaa, onko verkon kaikilla virittävillä puilla sama paino (jos verkko ei ole yhtenäinen, haluttu vastaus on True)
class SameWeight:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b,x):
    # TODO

  def check(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  s = SameWeight(4)
  s.add_edge(1,2,2)
  s.add_edge(1,3,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(1,4,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(3,4,3)
  print(s.check()) # True
  s.add_edge(2,4,1)
  print(s.check()) # False
Java

Toteuta tiedostoon SameWeight.java luokka SameWeight, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • addEdge lisää solmujen $a$ ja $b$ välille kaaren, jonka paino on $x$
 • check ilmoittaa, onko verkon kaikilla virittävillä puilla sama paino (jos verkko ei ole yhtenäinen, haluttu vastaus on true)
public class SameWeight {
  public SameWeight(int n) {
    // TODO
  }

  public void addEdge(int a, int b, int x) {
    // TODO
  }

  public boolean check() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    SameWeight s = new SameWeight(4);
    s.addEdge(1,2,2);
    s.addEdge(1,3,3);
    System.out.println(s.check()); // true
    s.addEdge(1,4,3);
    System.out.println(s.check()); // true
    s.addEdge(3,4,3);
    System.out.println(s.check()); // true
    s.addEdge(2,4,1);
    System.out.println(s.check()); // false
  }
}