CSES - Pikapäivitys Tehtäväsi on toteuttaa tietorakenne, joka pitää yllä kokoelmaa luvuista. Tietorakenteeseen pystyy lisäämään tehokkaasti $k$ kappaletta lukua $x$ sekä poistamaan $k$ pienintä lukua ja laskemaan niiden summan.

Voit olettaa, että jokaisessa operaatiossa $k$ ja $x$ ovat enintään $10^9$.

Python

Toteuta tiedostoon quickadd.py luokka QuickAdd, jossa on seuraavat funktiot:
 • add: lisää $k$ kappaletta lukua $x$ tietorakenteeseen
 • remove: poista $k$ pienintä lukua ja palauta näiden lukujen summa
Kummankin funktion tulee toimia tehokkaasti.
class QuickAdd:
  def add(self, k, x):
    # TODO

  def remove(self, k):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  q = QuickAdd()
  q.add(5,3)
  print(q.remove(2)) # 6
  q.add(8,1)
  print(q.remove(4)) # 4
  print(q.remove(7)) # 13
  q.add(10**9,123)
  print(q.remove(10**9)) # 123000000000
Java

Toteuta tiedostoon QuickAdd.java luokka QuickAdd, jossa on seuraavat metodit:
 • add: lisää $k$ kappaletta lukua $x$ tietorakenteeseen
 • remove: poista $k$ pienintä lukua ja palauta näiden lukujen summa
Kummankin metodin tulee toimia tehokkaasti.
public class QuickAdd {
  public void add(int k, int x) {
    // TODO
  }

  public long remove(int k) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    QuickAdd q = new QuickAdd();
    q.add(5,3);
    System.out.println(q.remove(2)); // 6
    q.add(8,1);
    System.out.println(q.remove(4)); // 4
    System.out.println(q.remove(7)); // 13
    q.add(1000000000,123);
    System.out.println(q.remove(1000000000)); // 123000000000
  }
}