CSES - Muuttuva lista Aluksi listan sisältö on $[1,2,3,...,n]$. Joka askeleella otat listan kaksi ensimmäistä alkiota ja siirrät ne listan loppuun käänteisessä järjestyksessä. Mikä on listan ensimmäinen alkio $k$ askeleen jälkeen?

Esimerkiksi kun $n=4$ ja $k=3$, lista muuttuu näin:

$[1,2,3,4] \rightarrow [3,4,2,1] \rightarrow [2,1,4,3] \rightarrow [4,3,1,2]$

Tässä tapauksessa listan ensimmäinen alkio on siis $4$.

Voit olettaa, että $n$ on välillä $2 \dots 10^5$ ja $k$ on enintään $10^5$. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on $O(n+k)$.

Python

Toteuta tiedostoon fliptwo.py funktio solve, joka palauttaa ensimmäisen alkion $k$ askeleen jälkeen.
def solve(n,k):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(solve(4,3)) # 4
  print(solve(12,5)) # 11
  print(solve(99,555)) # 11
  print(solve(12345,54321)) # 9875
Java

Toteuta tiedostoon FlipTwo.java metodi solve, joka palauttaa ensimmäisen alkion $k$ askeleen jälkeen.
public class FlipTwo {
  public int solve(int n, int k) {
    // TODO
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    FlipTwo f = new FlipTwo();
    System.out.println(f.solve(4,3)); // 4
    System.out.println(f.solve(12,5)); // 11
    System.out.println(f.solve(99,555)); // 11
    System.out.println(f.solve(12345,54321)); // 9875
  }
}