CSES - Viikon 9 johdanto Viikon 9 tehtävät liittyvät dynaamiseen ohjelmointiin. Ensimmäiset neljä tehtävää pohjautuvat suoraan Tirakirjan esimerkkeihin.

Jokaisessa tehtävässä dynaamisen ohjelmoinnin voi toteuttaa kahdella tavalla: joko laskemalla arvot sopivassa järjestyksessä taulukkoon tai listaan tai sitten tekemällä rekursiivisen ratkaisun, joka muistaa aiemmin laskettuja arvoja.

Tehtävässä Bittipoisto dynaamista ohjelmointia kannattaa hyödyntää niin, että osaongelmat ovat merkkijonoja.